Lid worden

Lidmaatschapsvormen:

Accommodatiegebruiker € 425,- per kalenderjaar

Senior lid incl. KNHS € 254,50 (+ vrijwilligersuren zoals omschreven in het regelement)

Junior lid incl. KNHS € 204,50 (+ vrijwilligersuren zoals omschreven in het regelement)

Men lid incl. KNHS € 104,50 (+ vrijwilligersuren zoals omschreven in het regelement)

Alleen startkaartlid incl. KNHS € 67,00

Accommodatie gebruiker oktober t/m december € 150,00

Accommodatie gebruiker januari t/m maart € 150,00

Als lid is aanmelding bij het KNHS verplicht. Indien u al KNHS aangemeld bent op eigen gelegenheid of via een andere vereniging, zullen de KNHS kosten a € 29,50 per jaar (kosten voor 2024) in mindering gebracht worden op uw lidmaatschapskosten.

Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd met één jaar.
Het lidmaatschap kan volgens het gestelde in de statuten worden opgezegd. Dit betekent dat er voor 1 december schriftelijk dient te worden opgezegd bij het ledensecretariaat. Ook in het Algemeen Reglement vind je meer informatie over het lidmaatschap. De statuten en het algemeen reglement zijn opvraagbaar bij het ledensecretariaat.
Wil je weten wat de kosten per jaar zijn neem dan contact op met het ledensecretariaat via onderstaand email adres.

ledensecretariaat@dekegelaer.nl