Lid worden

We hebben 3 verschillende vormen van lidmaatschap

  • Verenigingslid
  • Accommodatiegebruiker (geen KNHS)
  • Startkaarthouder

Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd met één jaar.
Het lidmaatschap kan volgens het gestelde in de statuten worden opgezegd. Dit betekent dat er voor 1 december schriftelijk dient te worden opgezegd bij het ledensecretariaat. Ook in het Algemeen Reglement vind je meer informatie over het lidmaatschap. De statuten en het algemeen reglement zijn opvraagbaar bij het ledensecretariaat.
Wil je weten wat de kosten per jaar zijn neem dan contact op met het ledensecretariaat via onderstaand email adres.

ledensecretariaat@dekegelaer.nl